Kompyuterdə qısa yollar

Kompyuterdə qısa yollar

Kompyuterlər artıq gündəlik həyatımızın ayrılmaz parçasıdır. İstər işdə istər evdə və digər məkanlarda bir çoxumuz aktiv istifadəçisi olduğumuz kompyuterlərimizdən istifadə zamanı qeyd etdiyimiz qısa yollardan istifadə etməklə işlərini asanlaşdıra bilərsiniz.  Techup.az işinizi asanlaşdıracaq və vaxta qənaət etməniz üçün qısa yolları təqdim edir:

Alt + F4 | Aktiv olan proqramı bağlayar

Alt + Enter | Seçilmiş pəncərənin "Xüsusiyyətlər” menyusunu açar.

Alt + Tab | Proqramlar arası keçid edər.

Alt + F | İşləməkdə olan proqramın fayl menyusunu açar.

Alt + E | İşləməkdə olan proqramın redaktə menyusunu açar.

F1 | Hər Windows proqramı üçün qlobal kömək xidməti təklif edər.

F2 | Seçilmiş faylı adını dəyişdirər.

F5 | İşləməkdə olan proqramı yeniləyər.

Ctrl + N | İşləməkdə olan proqramda yeni boş bir səhifə açar.

Ctrl + O | İşləməkdə olan proqramda yeni bir fayl açar.

Ctrl + A | Səhifədəki bütün mətinləri seçər

Ctrl + B | Seçilmiş mətni qalınlaşdırar. (redaktor funksiyası varsa)

Ctrl + I | Seçilmiş mətni italik (əyri) edər. (redaktor funksiyası varsa)

Ctrl + U | Seçilmiş mətnin altından xətt çəkər. (redaktor funksiyası varsa)

Ctrl + Left arrow | Bir sözün sonundan digər sözün sonuna keçər.

Ctrl + Right arrow | Bir sözün əvvəlindən digər sözün əvvəlinə keçər.

Ctrl + Esc | Start menyusunu açar.

Ctrl + Shift + Esc | Tapşırıq idarəçisini açar

Ctrl + F | O an açıq olan pəncərədə axtarış çubuğu açar.

Ctrl + S | O an açıq olan faylı yaddaşa yazar.

Ctrl + X | Seçilmiş obyekti kəsər.

Shift + Del | Seçilmiş obyekti kəsər.

Ctrl + C | Seçilmiş obyekti kopyalayar.

Ctrl + Ins | Seçilmiş obyekti kopyalayar.

Ctrl + V | Yapışdırar.

Ctrl + End | Faylın sonuna gedər.

Ctrl + K | Seçilmiş mətnə link verər.

Ctrl + P | Mövcud faylı çapa göndərər.

Home | Mövcud sətrin başına gedər.

Ctrl + Home | Faylın başına gedər.

End | Mövcud sətrin sonuna gedər.

Shift + Home | O anki nöqtədən sətirin başına qədər seçər.

Shift + End | O anki nöqtədən sətirin sonuna qədər seçər

Shift + Ins | Yapışdırar.